Lean manufacturing

Alle bedrijfsprocessen kunnen worden beschreven in kenmerkende parameters. Twee daarvan zijn het gemiddelde van het proces en de spreiding ten opzichte van het gemiddelde.

Lean richt zich op het verbeteren van het gemiddelde.

Lean vindt zijn oorsprong bij Toyota in Japan na de Tweede Wereld oorlog. In een tijd van massa productie, bedacht Toyota dat het anders kon. De vraag van de klant moest voorop komen staan. Dit betekende een leaner (meer flexibele) inrichting van de processen. Anno 2006 is Toyota zeer succesvol en heeft het lean tot een wereldwijd geaccepteerde methodiek gebracht. Lean hanteert de volgende 5 principes:

  1. definieer waarde voor uw klant
  2. breng alle waarde creërende stappen in lijn
  3. zorg dat de waarde gaat stromen
  4. zorg voor pull door de klant
  5. zorg voor continue verbetering (Kaizen)

Lean betekent het volledig aandacht geven aan waardecreatie en het elimineren van verspillingen. Waarde is in feite niets anders dan datgene waar een klant voor wil betalen en vormen van verspillingen zijn bijvoorbeeld wachttijden, overproductie, transport, voorraden en verkeerd geleverde producten en diensten.

Het is zowel toepasbaar in productieomgevingen als in de dienstensector.