Six Sigma

Alle bedrijfsprocessen kunnen worden beschreven in kenmerkende parameters. Twee daarvan zijn het gemiddelde van het proces en de spreiding ten opzichte van het gemiddelde.

Six Sigma richt zich op het verminderen van deze spreiding, waardoor het proces meer repeteerbaar wordt en de verwachtte output van het proces voorspelbaar.

Door vervolgens in combinatie met lean het gemiddelde (de ‘prestatie’) van het proces te verbeteren ontstaat het Lean Six Sigma.

Six Sigma is een maat voor kwaliteit waarbij gestreefd wordt naar perfectie. In feite betekent het dat alles in 1 keer goed wordt uitgevoerd.

Veel massaproducenten vinden 99,9% een geweldige prestatie. Toch is dit betrekkelijk:

Dit zou in het dagelijks leven hetvolgende betekenen: 

  • Onveilig drinkwater eens per week
  • Geen elektriciteit voor bijna 1 uur per week
  • 500 verkeerde operaties
  • 20000 verkeerde recepten van huisartsen
  • 2000 verloren poststukken per uur 

Wanneer een aantal werkstations (bijvoorbeeld 6) ieder 99% goede kwaliteit leveren en 1% foutieve producten is de totale kwaliteit:

0,99 x 0,99 x 0,99 x 0,99 x 0,99 x 099 = 94%!

Six sigma staat voor slechts 3,4 defects per 1 miljoen mogelijkheden.

Dit betekent een kwaliteitsniveau van 99,99966% kwaliteit

De methode om bestaande processen te verbeteren in Six Sigma is de DMAIC cyclus:

  • Definitie fase
  • Meet fase
  • Analyse fase
  • Improve (verbeter/implementatie) fase
  • Controle fase